(h)eerlijk IJsseldelta

Het streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta is er voor alle ondernemers in het gebied in de IJsseldelta die zich richten op de productie van agrarische producten en/of de levering van diensten die onderscheidend zijn en op een of andere manier een regionale binding hebben.
Het streekmerk werkt bestuurlijk samen met en is onderdeel van de stichting “in de IJsseldelta” Het besluit om “nieuwe ondernemers” te laten toetreden tot het streekmerk wordt genomen op basis van een duidelijke meerderheid van de bestaande streekmerk deelnemers. Door toetreding tot de deelnemers kunnen ondernemers producten onder het label (mits aan de voorwaarden voldaan wordt) afzetten. Nieuwe toetreders worden opgenomen als deelnemer op de website www.heerlijkijsseldelta.nl en mogen het label / logo op hun producten voeren en worden uitgenodigd op de streekmerk deelnemersvergaderingen .

Voorwaarden

Criteria voor nieuwe toetreders zijn:
- Betreft een producent uit de regio IJsseldelta (gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland) die voldoet aan de criteria en een product en/of meerdere producten produceert die onder het label afgezet/verkocht kunnen worden.

- Betreft een producent die qua soort product en/of volume en/of de geboden diensten een aanvulling betekenen voor het bestaande aanbod van het Streekmerk.

De betrokken ondernemers hebben oog voor duurzaamheid en geven hier concreet op een eigen manier vorm aan. De betrokken producenten voeren een duurzaamheidscan, energiescan en/of MVO scan uit. Op basis hiervan worden gerichte verbetermaatregelen genomen en geïmplementeerd. Aangesloten ondernemers blijven vervolgens ook voortdurend werken, via aantoonbare inspanningen, aan verbeteringen van de bedrijfsvoering op aspecten van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid. De toetsing en concrete afspraken worden uitgevoerd door een onafhankelijke adviseur. De betrokken ondernemers bij de stichting stellen het bedrijf, indien mogelijk, open voor bezoek. Via de website komen alle betrokken ondernemers, de bedrijven en de productieprocessen concreet in beeld.

Het idee ontstaat...

Om samen wat meer mensen te laten genieten van (H)eerlijk ijsseldelta producten...

De streekboeren komen bij elkaar...

En ontmoeten zo ook elkaar, ook wel eens leuk!

Samenwerking ontstaat...

Laten we samen wat opzetten was het motto!

Gezamenlijk webshop & distributie...

Op dit punt zijn we nu aangekomen...